Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Монтана посети община Лом

На 9 април 2024 г. Даниела Табакова, регионален представител на КЗД за Област Монтана, посети община Лом, като организира и проведе открита приемна в общинската администрация. По време на приемната се проведе и среща със заместник-кметовете на общината - инж. Хилда Владимирова и инж. Елин Давидков. Табакова представи правомощията и дейността на Комисията, както и ЗЗДискр. и заложените в него защитени признаци. Разясни реда и начина за подаване на жалба пред КЗД. Обърна внимание относно подаване на жалба и подписване на декларация по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Правилата за производство пред КЗД.

Дадена беше информация и за провежданата безсрочна кампания на КЗД "Достъпна България".

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian