Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Ученици от Начално училище „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик, посетиха КЗД

На 18 април 2024 г. на посещение и обучителен модул в Комисията за защита от дискриминация бяха ученици от 4-ти клас на Начално училище „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик. Посещението беше по инициатива на Ангел Малинов, директор на Начално училище „Никола Фурнаджиев“.

Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, запозна учениците с дейността на Комисията за защита от дискриминация и какво представлява тя като орган по равнопоставеност. Бяха представени няколко филма с примери за дискриминация в училищна среда. Проведе се ползотворна дискусия по темата за дискриминация в училище.

На господин Малинов, директор на Начално училище „Никола Фурнаджиев“, беше връчен почетен плакет на Комисията за защита от дискриминация.

Всички получиха сертификати за участие в обучителен модул на Комисията за защита от дискриминация.

Учениците посетиха заседателната зала и присъстваха на заседание на Комисията.

На срещата от страна на КЗД присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, проф. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД, проф. д-р Надежда Йонкова, главен секретар на КЗД, Елка Божова, директор на дирекция СПАП, Свилена Иванова, началник на отдел „Специализирано производство“, и Елица Стаменова, главен специалист.

От страна на гостите на събитието бяха Ангел Малинов, директор на Начално училище „Никола Фурнаджиев“, София Коларова, ръководител, Десислава Лазарова, родител, и 10 ученици от 4-ти клас на училището.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian