Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Регионалният представител на КЗД за Област Видин взе участие в среща дискусия

На 17 април 2024 г. Ирина Петрова, регионален представител на КЗД за Област Видин, взе участие в среща дискусия в рамките на проект "Укрепване ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци ", организирана от сдружение "Организация Дром".Основен фокус на срещата беше темата за отношението към малолетните с проблеми в поведението в системата на социалното подпомагане и закрила на детето от една страна и в правоприлагащите и правораздаващите органи от друга. Бе даден акцент и върху враждебната реч и предразсъдъците между децата и младежите от различни етноси.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian