Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Сключен меморандум за сътрудничество между КЗД и ТВ1 България

На 7 юни 2024 г. беше сключен меморандум за сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и ТВ1 България ЕООД. Меморандумът беше подписан от доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, и Мария Василева, копродуцент, автор и водещ на предаването "Брандовете на България" на ТВ1 България.

По силата на подписания меморандум двете страни се договарят за съвместно сътрудничество в сферата на масовото осведомяване като форум за социално взаимодействие и комуникация, а инициативите и дейностите на страните да бъдат обусловени от идеята за толерантност и равенство в третирането.

Страните изразяват желанието си за сътрудничество и съвместни дейности, които се състоят в подготовка и популяризиране на различни инициативи и информационни кампании, свързани с недопускане слово на омразата в медийната среда, с противодействие на дискриминацията в обществото, с недостъпната архитектурна среда.

Меморандумът се сключва за неограничен срок.

Доцент Джумалиева връчи на Мария Василева за ТВ1 България почетен плакет на КЗД.

ТВ България изразява от името на директора на медията Румен Ковачев и нейното ръководство своето искрено задоволство от подписването на меморандума за сътрудничество в КЗД и от възможността за бъдещи съвместни инициативи за превенция срещу дискриминацията в полза на обществото.

На подписването на меморандума присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, проф. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, Елка Божова – директор на дирекция СПАП, Свилена Иванова – началник на отдел „Специализирано производство“, и Мая Стефанова – старши юрисконсулт в КЗД.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian