Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Националният съвет за борба с дискриминацията на Румъния на официално посещение в КЗД

На 10 и 11 юни 2024 г. на двудневно официално посещение в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) беше Асталош Чаба - председател на Националния съвет за борба с дискриминацията на Румъния. Той беше придружен от Каталин Райу – държавен секретар и член на управителния съвет на институцията, Кристина Влад – ръководител на служба "Съдебни спорове, правни въпроси и структури", Адина Патрашку – директор на направление "Икономика, човешки ресурси и комуникации“, Кристиан Нуика – ръководител на правния отдел, Мариус Миродони – съветник, служба "Комуникации, връзки с обществеността и управление на персонала".

В първия ден на среща с членове на КЗД гостите бяха обстойно запознати със структурата и дейността на Комисията за защита от дискриминация, като беше поставен акцент върху характера ѝ на независим държавен орган, широките нейни правомощия, с производството и юридическата сила на постановените от нея решения, регионалните ѝ представители. Обърна се специално внимание на превантивната дейност на институцията и на ЗЗДискр.

Зададени бяха редица въпроси и от двете страни за спецификата в дейността на двете сродни институции.

От страна на КЗД на срещата присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД, проф. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, членовете на КЗД – д-р Владимира Стоименова, инж. Наско Атанасов, д-р Орлин Колев, инж. Сабрие Сапунджиева и София Йовчева, както и проф. д-р Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД.

В КЗД беше проведена и среща на гостите от Румъния с проф. д-р Ирена Илиева – член на Управителния борд на Агенцията за основни права, зам.-председател на Бюрото на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) и директор на Института за държавата и правото при БАН. На срещата от страна на КЗД присъства проф. д-р Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД.

Представителите на Националния съвет за борба с дискриминацията на Румъния посетиха Централната софийска синагога, където беше осъществена среща с Националния съвет на религиозните общности в България. Неговият председател Роберт Джераси запозна гостите с основни акценти от работата на Съвета. От страна на КЗД на срещата присъстваха проф. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на КЗД, проф. д-р Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД, и Елка Божова – директор на дирекция СПАП.

 


 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian