Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Покана за публично заседание за преброяване на резултати от гласуване

 

Председателят на Комисия за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева, в качеството й на председател на Съвета за наблюдение, кани на публично заседание на Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение.

На заседанието ще бъдат преброени гласовете от проведеното гласуване за избор на четиримата членове – представители на организациите на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение и ще бъдат обявени резултатите.

При равен брой гласове за съответни кандидати ще бъде проведена процедура по определяне на кандидатите чрез теглене на публичен жребий.

На заседанието могат да присъстват допуснатите до гласуване в процедурата организации, номинираните кандидати и представители на средствата за масово осведомяване.

Заседанието ще се състои на 20 юли 2023 г. от 11.00 часа в сградата на Комисия за защита от дискриминация, гр. София, бул.“Драган Цанков“ №35, Заседателна зала, 3 етаж.

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian