Комисия за защита от дискриминация

Начало

Комисия за Защита от Дискриминация

Класирани кандидати от избора

Комисията обявява следните четирима кандидати за избрани за членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение по низходящ ред:

1. Мария Василева Кръстева – 10 гласа

2. Ани Иванова Андонова – 9 гласа

3. Антоанета Иванова Пенева – 9 гласа

4. Светослав Гришев Чернев – 9 гласа

 

 

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian