Комисия за защита от дискриминация

НачалоКонкурси

Комисия за Защита от Дискриминация

Конкурси

Информация относно окончателните резултати от конкурса за длъжност „младши експерт” – 2 щатни бройки, в отдел „Специализирано производство” на Дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция” на Комсия за защита от дискриминация

16.10.2023 г.


Информация относно системата за определяне на резултатите, както и продължителността на провеждането на всеки конкретен етап от конкурса за длъжност „младши експерт“ в отдел „Специализирано производство“ на дирекция СПАП

29.09.2023 г.

 

Информация относно провеждане на конкурс за длъжност "младши експерт в отдел "Специализирано производство" на дирекция СПАП

29.09.2023 г.

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Специализирано производство", дирекция"Специализирано производство, анализ и превенция"

28.09.2023 г.

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС  за длъжността „младши експерт” - 2 щатни бройки, в отдел „Специализирано производство” на Дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция”  към Комисия за защита от дискриминация

07.09.2023 г.

 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian