Комисия за защита от дискриминация

Комисия за Защита от Дискриминация

Публикации

Наръчник за многообразие в медиите

изтегли от тук doc | pdf

Наръчник за равенство в третирането

изтегли от тук doc

Сборник Съдебна практика по приложението на закона за защита от дискриминация(второ преработено и допълнено издание)

  • на български език изтегли от тук doc | pdf
  • на английски език (резюме) изтегли от тук doc

Сборник Практика на Комисията за защита от дискриминация (2011)

Compendium NATIONAL EFFECTIVE ANTIDISCRIMINATION LEGAL PRACTICES: COURTS’ CASE-LAW under the Protection against Discrimination Act (Second revised supplemented edition) doc

Ръководство по разнообразие в сферата на пазара на труда

(Насоки за бизнеса, разработени по поръчка на Министерство на труда и социалната политика) pdf

Национално представително изследване на равнопоставенността и дискриминацията

(извършено по поръчка на Министерството на труда и социалната политика )

Анализ на резултатите от изследването

  • на български език изтегли от тук doc

на английски език ANALYSIS OF RESULTS FROM A NATIONAL REPRESENTATIVE SURVEY ON EQUALITY AND DISCRIMINATION изтегли от тук EN doc

Сборници:

Сборник практики на Комисията за защита от дискриминация Сборник практики на Комисията за защита от дискриминация Сборник Съдебна практика по приложението на ЗЗД Наръчник Как да инициираме образуването на производство пред КЗД
 

Left navigation menu

Bulgarian English French German Russian